ማሕበር ከላስተር ፋሽን ሸ/ ሸቐጥ ኣካውንታንት ምቁፃር ይደሊ

Application deadline closed.

Job Description

ማሕበር ከላስተር ፋሽን ሸ ሸቐጥ ንዘለዎ ክፍቲ ናይ ስራሕ መደብ ስራሕተኛ ኣወዳዲሩ ምቁፃር ይደሊ፡፡

  • መደብ ስራሕ  ኣካውንታንት
  • በዝሒ 1 (ሓደ)
  • ደረጃ ት/ርቲ  ብኣካውንቲንግ ካብ ዝተፈለጠ ዩንቨርስቲ ብ 1ይ ዲግሪ ካብኡ ንላዕሊ ዝተመረቐ
  • ስራሕ ልምዲ  : በቲ ሙያ 4ተ ዓመት ካብኡ ንላዕሊን
  • ፍሉይ ክእለት: ኮምፒተር ከእለት ዘለዎ
  • ስራሕ ቦታ- መቐለ
  • ደሞዝ-   ብስምምዕነት
  • ኩነታት ስራሕ  : ቋሚ

ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ እተማልኡ ተወዳደርቲ እዚ ምልከታ ካብ ዝወፀሉ ክሳብ 18/10/2016

መዓልቲ ውሽጢ ኣብ ናይቲ ትካል ቤት ፅሕፈት ጥቃ ዕዳጋ ሰንቲ ጎኒንጎኒ ንግዲ ባንከ ዝርከብ ኣቢሲንያ

ባንክ ጨንፈር ይ ወያነ ይ ደብሪ ዝርከብ ቤት ፅሕፈትና ከትምዝገቡ ትኽእሉ፡፡

ንዝበለፀ መረዳእታ

ስልኪ ቁፅሪ 0974485822