ትካል ትምህርትን ስልጠናን ግእዝ ካብዚ ንታሕቲ ዝተዘርዘሩ ናይ ስራሕ መደብ ኣወዳዲሩ ክቆፅር ይደሊ

Apply for this job

Job Description

Geez Education & Training PLC

External Vacancy

  • Salary: As per the company scale.

Position

1.Multimedia Designer

Experience

  • More than 3 years’ experience in multimedia design

2.Digital Marketing Expert

Experience

  • At least 3 years of professional experience in digital marketing. with a proven track record in SEO, SEM, social media marketing, content marketing, email marketing, and analytics

3.Accounting & Finance (IFRS Trainer Certified)

Experience

  • At least 3 years of professional experience in accounting or finance, with significant exposure to IFRS.

4.Cyber Security Expert

Experience

  • At least 3 years of professional experience in cyber security, with significant exposure to various domains such as network security. ethical hacking, incident response, tresponse, and risk management.

5.Full stack web development Expert

Experience

  • At least 3 years of professional experience in full stack web development, with proficiency in both front-end and back-end technologies.

How to Apply

Interested and qualified trainers can submit their CV and application letter via email to geezinstitute@gmail.com or deliver them in person at our office located at Kedamay Weyane, in front of Sheba College, Mekelle, Tigray.

Application Deadline: June 21, 2024

For more information call us on 0952 27 28 29