ካይ ቃል ኪዳን ሓፈሻዊ ሆስፒታል ሚድ ዋይፍሪ ኣወዳዲሩ ክቆፅር ይደሊ

Apply for this job

Job Description

ካይ ቃል ኪዳን ሓፈሻዊ ሆስፒታል

ካይ ቃል ኪዳን ሓፈሻዊ ሆስፒታል ካብዚ ንታሕቲ ዝተገለፀ ናይ ስራሕ ስለ ዝደለየ ነዚ መስፈርቲ እተማልኡ ኣመልከቲ ናይ ትምህርቲ መረዳእታኹምን ስራሕ ልምድኹምን ብምሓዝ ኣብ ትካልና 2ይ ደብሪ ቢሮ ቁፅሪ 29 ካብ

መደብ ኣወዳዲሩ ክቖፅር ዕለት 15/09/16ዓ.ም  ጀሚርኩም ንተኸታታሊ 5ተ መዓልቲ ንክትምዝገቡ ክንሕብር ንፈቱ::

ንዝበለፀ ሓበሬታ : ብ ስልኪ ቁፅሪ 0914 814187 ወይ ድማ 0914 262550

ናይ ስራሕ መደብ (Midwifery)

ደረጃ ትምህርቲ

  • ዲፕሎማ ወይ ዲግሪ

ኣድራሻ :፦ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዉርድ ኢልካ