ማእኸል መሐገዚ ኣረጋውያን ፣ሕሙማት ኣእምሮን ህፃናትን ፍሬምናጦስ ሓብሓብቲ ኣወዳዲሩ ክቆፅር ይደሊ

Apply for this job

Job Description

ማእኸል መሐገዚ ኣረጋውያን ፣ሕሙማት ኣእምሮን ህፃናትን ፍሬምናጦስ Fremnatos Elders, Mentally Disabled and Children Charity Organization

ምልክታ ንደለይቲ ስራሕ

ኣብ ማእኸል መሐገዚ ኣረጋውያን ሕሙማት ኣእምሮን ህፃናትን ፍሬምናጦስ ቐፂሉ ዘሎ ክፍቲ መደብ ስራሕ ሰራሕተኛታት ኣወዳዲሩ ክቖፅር ስለዝደለየ ካብዚ ንታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ረቋሒታት እተማልኡ ኣመልከቲ ክትወዳደሩ ይዕድም

  • መደብ ስራሕ ሓብሓብቲ
  • ወርሓዊ መሃያ ብስምምዕነት
  • ዓይነት ሞያ ሰርቲፍኬት፡ 10 ክፍሊ፣ምፅሓፍን

ኣግባብነት ስራሕ ልምዲ

  • 1 ዓመት ንሰርትፍኬትን 10″ ክፍሊን 0 ዓመት ንምንባብን ምፅሓፍን
  • ስራሕ ቦታ መቐለ
  • በዝሒ 4

ተደላይ ክእለት/መደብ ስራሕ ዝሓቶ ፍሉይ ክእለት

  • ብተመሳሳሊ ስራሕ ምሕብሓብ፣ምክንኾንን ክትትልን ለጉማትተፃዋሪነት
  • ባህሪ ሕያዋይነትን ንካልኦት ምትራፍን ምስጉን ስነ-ምግባር ዘለዎ)

መብርሂ

  • 1 ተባዕ ታይ

 

ናይ ትምህርቲ መረዳእታ ኦርጂናል ምስ ዘይምለስ ፎቶ ኮፒ

ማእኸል መሐገዚ ፍሬምናጦስ መቐለ ምምሕዳር ሓይሊ ሰብ ፊት ንፊት ማርኣሜዝመንት መናፈሻ

™ዝገቢ ዕለት ካብ 04/10/2016 ዓ/ም ክሳብ 08/02/2016 ዓ/ም ክሳብ ሰዓት 11፡00 ኣብ ስራሕ ሰዓት

ንዝበለፀ ሓበሬታ ሞባይል ስልኪ 0342401184