ዜድ ኤስ ኮንስትራክሽን/ZS Construction/ ሓ/ዝ/ው/ማሕበር ሲኖ ትራክ ሽፈር ኣወደዳዲሩ ክቆፅር ይደሊ

Apply for this job

Job Description

ዜድ ኤስ ኮንስትራክሽን/ZS Construction/ ሓ/ዝ/ው/ማሕበር

ምልክታ ንደለይቲ ስራሕ

ዜድ ኤስ ኮንስትራክሽን/ZS Construction/ ሓ/ዝ/ው/ማሕበር እህት ኩባንያ ZG business Crop /ዘርኡ ገ/ሊባኖስ ቢዝነስ ጉሩፕ /ዝኾነ ንዞም ዝስዕቡ ስራሕ መደባት ብሉፃት ሰራሕተኛታት እተማልኡ ተወዳደርቲ ንውድድር ይዕድም ፡፡

1 ስራሕ መደብ ሲኖ ትራክ ሽፈር

  • ደረጃ ት/ቲ 8ይ ክፍልን ልዕሊኡን ኮይኑ ዝተሓደሰ መዘወሪ ፍቃድ ዘለዎ

ስራሕ ልምዲ

  • 3 ዓመት ግብሪ ዝተኸፈለሉ ስራሕ ልምዲ ዘለዎ
  • መሃያ- ብስምምዕነት ኮይኑ ሰሓባይ
  • ስራሕ ቦታ መቐለ
  • በዝሒ 03

ድልየት ዘለኩም ተወዳደርቲ ዘድሊ እትብልዎ ናይ ትምህርቲ ፣ ስራሕ ልምዲ ፣ መዘወሪ ፍቓድን ደኩሜንት ዘይምለስ ፎቶ ኮፒን በፖስታ ብምዕሻግ ከምእውን ንውሕስና ናይ ገዛ ካርታ ወይ ፕላን ከትሕዝ ዝኽእል ከምኡውን ትካልና ዝደልዮም ካልኦት ደኩሜንትን ንምቕራብ ዝኸእልን ፣

ናይ ምዝገባ እዋን ካብ ዕለት 06/10/2016 ዓ/ም ክሳብ 11/10/2016 ዓ/ም ኣብ ኖርዘርን ስታር ኢንተርናሽናል ሆቴል ምምሕዳር ሓይሊ ሰብ እናመፃእኹም ክትምዝገቡ ነተሓሳስብ ፡፡

እናመፃእኹም ክትምዝገቡ ነተሓሳስብ ፡፡

✓ ንተወሳኺ ሓበሬታ – 0914314783/0914757544 ደዊልካ ምሕታት ይከኣል ፡፡