ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቤት ፅሕፈት ርእሰ ምምሕዳር 1 ህንፃ ቁፅፅር 2.ፅሬትን ፅባቐን 3.መተሓባበሪ ሕርሻ ኣወዳዲሩ ክቆፅር ይደሊ

Apply for this job

Job Description

ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቤት ፅሕፈት ርእሰ ምምሕዳር

ንደለይቲ ስራሕ ንውሽጢ ብርኪ ዕብየት፣ ንውሽጢ ዝውውር፣ ናይ ደገ ዝውውር ወይ ናይ ደገ ቑፃር ዝወፀ ምልክታ ኣብ ቤት ፅሕፈት ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ቀፂሉ ኣብ ዝርከብ ክፍቲ ስራሕ መደብ ስራሕተኛ ኣወዳዲሩ ክምድብ ይደሊ፡፡

ስ/መደ

1 ህንፃ ቁፅፅር

ዓይነት ትምህርቲ

 • ስቪል ምህንድስናኸኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂን ማናጅመንትን፤ ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ፣ከተማ ምህንድስና

አግባብ ዘለዎ ስራሕ ልምዲ

 • ብሓላፊ/ዳይሬክተር፣ወናኒ፤መተሓባበሪ ኬዝ-ቲም/መራሒ/ኪኢላ/ በዓል ሙያ ካብዚ ቀፂሎም ዝተሰርሑ ስራሕቲዲዛይን ብምህንድስና ፣ዲዛይን ምምሕዳር ልምዓት ኣባይቲ ምሕደራ፣ ኦፊስ መሃንዲስ፣ ፕሮጀክት መሃንዲስ፣ ቁፅፅር ዕሬት መሃንዲስ፣ህንፃ ድሕንነት ክትትል፣ ክትትልን ቐፅፅርን ኣባይቲ፣ ምትሕልላፍ ኣባይቲ፣ ምህንድስና፣ ምምሕዳር፣ኣርቴክቸራል፣ሲቪል መሃንዲስ፣ተሓጋጋዚ መሃንዲስ፣ህንፃ መሃንዲስ፣ ኳንቲቲ ሰርቪየር፣ ፕሮጀክት ኢንጂነር፤ ፕሮጀክትማናጀር፣ኮንስትራክሽን ሱፐርቫይዘር፣ ሳይት መሃንዲስ፣ ኮንስትራክሽን ኢንስተራክተር፣ ስትራክቸራል ኢንጂነር፣ ኮንስትራክሽን ክትትል ኤክስፐርት፣ ዲዛይን ኮንስተራክሽን መሃንዲስ መሃንዲስ፣ ኮንስተራክሽን ፎርማን፣ ኮይኑ ብተወሳኺ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቀሱ ስራሕቲ ብመምህርነት ዝተሰርሐ 4ዓመት፣ን2ይ ድግሪ 2 ዓመትዝሰርሐ/ት

2.ፅሬትን ፅባቐን

ዓይነት ትምህርቲ

 • እዕዋት Pro ሳይንስ ሆሊካርቸር፣ልምዓትን ፅባቐን ከተማ፣ኣርባን ፎርስትሪ፣ ትሪ፣ላንድስኬፕ ዲዛይነር፣አርባን ኢንቫይ ረመንት፤አርቫን ማናጅመንት፣ ኢን ስቴዲ፣ ቦታኒ ስት፣ደኒ ሳይንስ/ ቫይሮ መንታል ሄልዝ፣ኢን ቫይሮመንታል ሳይንስ፣ኢን ቫይሮመንታል ልምዓት፣አርቫን ኢንፍ ራስትራክቸር፣አርቫን ኢንፍ ራስትራክቸር ኤንድ ትራንስፖርት ማናጅመንት፣ ፕሮቪዥን ኢንቫይሮመንት ኤንድ ማናጅመንት፣ ኣፕላይድ ባዮሎጂ፣ ኣፕላይድ ከሚስትሪ፣ ዋተር ሳፕላይ ኢንቫይሮመንታል ኢንጅነሪንግ፣ ኢንጃይሮመንታል ኢንጅነሪንግ፣ ዲዛስተር ሪስክ ማናጅመንት ኤንድ ኢንቫይሮመንት፣ ሳኒተርያል ኢንጅነሪንግ፣ ዲቨሎፕመንት ኤንድ ኢንቫይሮመንታል መሬት ምሕደራ፣ ከባቢያዊ ለውጢ ነባሪ ኣየር፣ ደንን ውፅኢት ደንን፣ሪሶርስ _ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማናጅመንት፣ ሴስቴናብል |ማይን ልምዓት መስኖ ምሕደራን፣ስነ ዘራእቲ፣ ተፋሰስ ልምዓት፣ዴቨሎፕመንት ኤንደ ኢንቫይሮመንት፣ናቹራል ሪሶርስ ሓደጋ ቕድመ ኩነትን ድልውነትን፤ፈልሲ ጣብያ ልምዓት፣ ኣዋፃነት ማናጅመንት፣ ሪጅናል ኤንድኤርቨን ማናጅመንት፣ክላይመንት ኤንድ ሶሳይቲ ኢንክላይመንትኣፋየር፤ ላንድ ሪሶርስ ማናጅመንት ኤንድ ኢንቫይሮመንታል ፕሮቴክሽን፣ፕሮዳክሽን ኤንድ ፎረስትሪ፣ፕሮዳክሽን ፎርስትሪ፤ ኣፕላይድ ጂኦግራፊ፣ጂኦግራፊ ኤንድ ኢንቫይሮመንታል ሃፍቲ ተፈጥሮ፣ ኩለመዳይ ሕርሻ፣ ምድቓል ተኽልታት፣ ምርምር ደኒ፤ ኣብሮኢኮኖሚክስ ስቴዲ፣ ጂኦግራፊ ኤንድ ኢንቫይሮመንታል ሳይንስ ፎረስትሪ፣ጀነራል ፋርም ፎርስትሪ፣ ደቨሎፕመንት ኢንቫይሮመንታል ማናጅመንትስቴዲ፣ሶሊድ ማናጅመንት፣ባዮ ቴክኖሎጂ፣ኣግሮኖሚኤንድ ዌስት

አግባብ ዘለዎ ስራሕ ልምዲ

 • ን1 ድግሪ-6ዓመት፣ን2 ድግሪ 4 ዓመት በዞም ዝስዕቡ ስራሕቲ ዝሰርሐ/ት ብሓላፊ/ዳይሬክተር፣ወናኒ’መተሓባበሪ፣ኬዝ-ቲም/ ጉጅለ ወናኒ ከ/ስራሕ ኣብዞም ቀፂሉ ዝተዘርዘሩ መደብ ስራሕቲ ማለት እውን ብጂኦግራፈር ኢንቫይሮመንታሊስት/ስነ-አባቢ/፣ ሃፍቲ ተፈጥሮ፣ ብስራሕቲ ሳኒተሪ፣ ኢንቫይሮመንታል ሄልዝ ኦፊሰር፣ ደኒ ልምዓት፣ ላንድ ስኬፕ ዲዛይን፣ ዝርገሐን ፅገናን መሰረተ ልምዓት፣ ኣተሓሕዛን ኣተኣላልያን ጉሓፍ፣ ልምዓት ሓምለዎትን ፅባቐን ከተማታት፤ ሆልቲ ካልቸር፤ ሓለዋ ከባቢያዊ ፅሬት፣ ቁፅፅር ብኽለት፣ ክንክን ኣግራባት/ተኽሊ/፣ ሕርሻን ምርምር፣ መፅናዕቲ ስነሂወታውያን፤ ማይ ኣቕርቦትን ከባበቢያዊ ምህንድስናን፣ ደንን ከባቢያዊ ልምዓትን፣ ምሕደራን ክንክንን ኣታኽልቲ ቦታ፤ ሓለዋ ስነ ከባቢ ኣጠቓቕማ ስቴዲ፣ ኣርቫን ንቫይሮመንት ንድ ክላመንት ቼንጅ፤ ናቹራል | ከባቢያዊ ፅዕንቶን ገምጋም ስነ-ከባቢ፣ ሕርሻ ልምዓት ደኒ፣ ሃፍቲ

3.መተሓባበሪ ሕርሻ

ዓይነት ትምህርቲ

 • Agricultrral Extention, Crop sxience, plant science, dry land crop science, crop development and perotection, agricultural extention and commnication, Agricultural economics, Rular development, Rular development and Agricultural extention, Extention ኣሕምልትን communication and Rular development, Horticultural science, Irrigation Agronomy, Animal science, ۶۰۰۶ Natural Resorce, Economics and management, Agro-Ecology, Agro-Ecology and Sustinable Development, Rular Development and family science, Development study, Agricultural resource economics &management, Agribusiness Development, Agribusiness Development and management, Food science and Post Harvest Technology, Development Economics, Animal production and Range Land Management, Animal production and health, | Disaster risk management suistanable development, Dry land crop production siences, Crop production and Marketing development, Crop production and Marketing management, Natural resource economics, Animal production, Food science, Food

አግባብ ዘለዎ ስራሕ ልምዲ

 • ብመተሓባበሪ፣ መተሓባበሪ ጉጅለን ኪኢላን ኣብዞምማለትእውን ግልጋሎት ሕርሻ ኤክስቴንሽን፣ ግልጋሎት ሽርሻ ኤክስቴንሽንን ዓቕሚ ምዕባይን፣ ርክብ ስርፀት ሕርሻ ኤክስቴንሽንን ምርምርን፣ ልምዓት ዘራእቲ፣ ቕመማ ቕመምን፤ ልምዓት ፍራምረን በለስን፣ ስራሕቲ ሃፍቲ ተፈጥሮ፤ስነ-ምግብን ዕደጋ ፍርያት ሕርሻን፣መፅናዕትን ገጠር ዕድል ስራሕ ፈጠራ ፣ ሕርሻን፤ ምርግጋፅ ብቕዓት ሱፐርቫይዘር ሕርሻ ኤክስቴንሽን፤ ቴክኒክን ትግበራ ፓኬጅ ዘርኢን ትንታነን፣ ክትትል ኩነታት ክራማትን ኣግሮሜትሮሎጂን፣ ልሙዕነት ሓመድ፣ ሓመድን ጠሊን ዕቀባ፣ ቅድመን ድሕረን ምርኣይን ምህርቲ ሕርሻ መሳርሒ፣ ምስ/ቴክ/መስኖ፣ ክትትል ሰሪሕኻ ምብዛሕ ምሩፅ ዘርእን፣ ምትሕብባር ጉጅለ ቴክኒክን ትግበራ ፓኬጅ ሕርሻን፤ምሕደራ ብሉፅ ተሞክሮን ክእለትን፤ ክትትል ስልጠናን ምዘና ብቕዓት ሞያን፣ ክትትልን ምጥንኻርን ማእኸል መሰልጠኒ ሓረስቶት ታሕተዋይን መሓውርን፤ፅሬት ቁፅፅር ዘራእቲ፣ እንስሳን ውፅኢት እንስሳን እፅዋትን ምስፍሕፋሕ መሰረተ ልምዓትን፣ስርፀት ምስፋሕ ቴክኖሎዘራእቲሕ/ወኪል፣ስርፀት ቴክኖሎጂ እንስሳት ምርባሕን መስኖን ሕ/ወኪል/፤ ስርፀት ቴክኖሎጂ መስኖን ሆልቲካልቸርን ሕ/ወኪል፣ ስርፀት ቴክኖሎጂ ዕቀባ ሓመድን ማይን ኣግሮ ፎረስትሪን ሕ/ወኪል፣ ኩለመዳይ ሕርሻ ወኪል፣ ብሕርሻ
 • ናይ ምዝገባ ጊዜ ካብ 23/09/2016 ዓ/ም ክሳብ ዕለት 28/09/2016 ዓ/ም
 • ፈተና ዝወሃበሉ ዕለት 29-09-2016ዓ.ም
 • ተወዳደርቲ ዘለኩም መረዳእታ ትምህርቲ /ካብ 8º ክፍሊ ክሳብ ዝላዕለ ደ/ትምህርቲ፣COC/ካብ ብርኪ 1-4/፣ስራሕ ልምዲ /ኣብ ዘይመንግ ስታዊ ልምዓት ትካላትን
 • እተኾይኑ ካብ በዓል መዚ እቶት ግብሪ ዝተኸፈለሉ መረዳእታ/ ኦርጅናልን ዘይምለስ ፎቶ ኮፒን ብምሓዝ ኣብ ቢሮ ቁፅሪ 3-0 ኣብ ስራሕ ስዓት ክትምዝገቡ ትኽእሉ
 • ከይዲ ኣፈፃፅማ ኣመላልኣ ሓ/ሰብ ውሽጢ ዕብየት፣ውሽጢ ዝውውር፤ናይ ደገ ዝውውር፤ናይ ደገ ቑፃር ብቕደም ስዓብ ይኸውን